Om Anne Mette

Anne Mette

Jeg hedder Anne Mette og er uddannet Mediyoga terapeut samt certificeret coach i stress og udbrændthed fra MediYoga International. Jeg har desuden en Yoga alliance-registreret Yin yogalæreruddannelse samt kursus indenfor Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Af anden uddannelsesbaggrund er jeg cand.mag. i audiologopædi fra Københavns Universitet. En uddannelse med grundig viden indenfor anatomi, fysiologi, stemmelære, audiologi samt nerve- og respirationssystemet.
Til daglig er jeg ansat som rådgiver og er i kontakt med mennesker, som har stress-problematikker i forhold til tinnitus- og høreudfordringer. Tidligere arbejdede jeg i en udviklingsafdeling, hvor jeg udførte kliniske studier og var en del af virksomhedens evidensteam.
I 2022 færdiggjorde jeg en efteruddannelse på et eksistenspsykologisk grundlag under psykologisk supervision af tre psykologer med fokus på optimal rådgivning og undervisning af mennesker, der er særligt kriseramte i forbindelse med tinnitus samt hørerelaterede-stressproblematikker.

I min yogaundervisning er der fokus på både yogaens energetiske- samt fysiologiske dimensioner. Som et ekstra element knytter jeg også forskningsbaseret viden til flere af øvelserne/meditationerne.
Jeg har særligt fokus på at guide den enkelte ned i kroppen, balancere nervesystemet, og give plads til egne processer og væren.  Jeg er meget optaget af at slippe gamle mønstre i krop og sind, være åben og nysgerrig på nye rum i os selv samt bringe øget helse, energi og nærvær ind i vores liv og hverdag.